Web Analytics
Arv etter mormor-sak - Rettighetssaker
Bestemor Ingeborg døde

Min mormor Ingeborg Ribsskog døde, i 2009. Og siden at min mor Karen Ribsskog døde, i 1999, så skulle jeg fått, en tredel, (siden at min mor hadde tre barn, og var skilt), av den arven, som min mor, egentlig skulle ha fått.

Larvik tingrett sendte mitt brev, (om arv etter min mormor), til feil adresse, (for jeg bodde, i England, på den her tida, og Larvik tingrett sendte mitt brev, til en adresse, i Kvelde, hvor min mors lillebror Martin bor).

Jeg fikk en slags anonym e-post, (som visstnok var, fra min far), da min mormor døde, og ettersom det varte og rakk, uten at jeg hørte noe, om arv, så kontaktet jeg Arvehjelpen.no, (var det vel), som rådet meg til, å kontakte Larvik tingrett.

Larvik tingrett sendt meg så, en kopi, av et brev, om skifte, etter min mormor, (som var danskfødt), hvor det fremgikk, at jeg var, en av arvingene.

Ble nektet offentlig skifte

Jeg stolte ikke helt på min mors yngre søsken Ellen og Martin, (som hadde fått i oppdrag, av Larvik tingrett, å fordele arven), så jeg ba tingretten om, at det skulle være offentlig skifte, (også siden at min mormor, var etter adelige, osv.).

Men jeg ble nektet offentlig skifte, av Larvik tingrett, siden at jeg ikke hadde 30.000, i kontanter, på det aktuelle tidspunktet, (og det var visst umulig, å få til, en slags avbetalingsordning, som de for eksempel har, hos domstolene, i England).

Ikke fått noe arv etter snart åtte år

Når jeg skriver dette, så er det snart åtte år siden, at min mormor døde, og jeg har fortsatt ikke fått noe arv.

Min mormor var etter danske adelsslekter som Gjedde, Løvenbalk og Adeler, og hun pleide alltid å si, at jeg var den eneste, som var interresert, i disse slektningene hennes, så jeg skulle få, det som var, av gamle bøker og brev osv. da, (var det vel).

Men per våren 2017, så har jeg ikke fått, så mye som en eneste ting eller en eneste krone, i arv, etter min mormor, (enda jeg hadde forventet å få, både en del brev/bøker/antikviteter og en del penger, (og også en liste, over hvem som har fått hva, (etter min mormor), savner jeg)).

Og dette arveoppgjøret, har jeg klaget på, til Domstoladministrasjonen og Larvik tingrett osv., men det er ingen, som tar ansvar, og rydder opp, i dette arveoppgjøret, sånn at resultatet kan bli som, noe som kan minne om rettferdighet.

Så dette arveoppgjøret er ikke en rettstat verdig, vil jeg si.

Brevet fra Larvik tingrett

Her kan man se brevet fra Larvik tingrett, (hvor det blant annet fremgår, at jeg er arving, etter min mormor).

(Pek på bildene med musepilen for å forstørre):

Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 1 Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 2 Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 3 Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 4 Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 5 Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 6 Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 7 Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 8 Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 9 Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 10 Testamente Ingeborg og Johannes Ribsskog 11

Publisert: 6. april 2017

Sist oppdatert: 6. april 2017

Nettstedet er utviklet av Erik Ribsskog

© 2008 - 2022