Web Analytics
Oppløsning av sameie-sak - Rettighetssaker
Ringte Namsmannen i Røyken og Hurum

Mens jeg bodde, i Leather Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool, så leste jeg, på et eller annet nettsted, at det var namsmannen, som man skulle kontakte, for å få oppløst, et sameie.

Dette gjaldt et sameie, ('Bergstø-eiendommene'), i Holmsbu, og da ble det Namsmannen i Røyken og Hurum, som var riktig, å kontakte, (fant jeg ut).

Det var vel sånn, at jeg først sendte e-post, til Namsmannen, (som delte e-post-adresse, med Politiet i Søndre Buskerud), men så fikk jeg vel ikke, noe svar, og derfor så ringte jeg etterhvert, denne namsmannen, som het Christin Røisland, (mener jeg å huske).

Røisland sa, at jeg skulle ringe ei Høisæther, ved Drammen tingrett. Og hu har jeg seinere funnet ut om, at allerede var pensjonist, på den her tida, (i 2011).

Så tullet begynte, når namsmannen, (Røisland), ikke svarte, på e-postene mine, og når hu sendte meg, til en pensjonist, (nemlig Høisæther), vil jeg si.

Kontakten med tingretten

Høisæther sa at hu skulle ordne med denne oppløsning av sameie-saken, men månedene/årene gikk, og ingenting skjedde.

Jeg ringte og skrev e-poster til Drammen tingrett, mange ganger, og purret, på denne saken, men ingenting skjedde.

Jeg klagde også, til Domstoladministrasjonen, men de gjorde ikke noe som helst, (må jeg si).

Etterhvert, så kapret liksom, ei Christina Møller Austad saken, hos tingretten i Drammen. Hu skrev at jeg burde oppsøke Advokatvakten, hos Drammen bibliotek. Men dette var jo, mens jeg var arbeidsledig, i England, (noe som var kjent gjennom min blogg osv.), så dette var nok bare, at jeg ble gjort narr av, (må jeg si).

Etter at jeg flyttet tilbake igjen, til Norge, i 2014, så var en av de første tingene jeg gjorde, å besøke Drammen tingrett, (for å liksom se 'synderne' i øynene, med håp om at de skulle skjerpe seg).

Og da jeg besøkte Drammen tingrett, i 2014, så var det noe gateteater der, (mistenker jeg), for en kvinnelig Drammens-borger, (var hu vel antagelig), i 40/50-åra, fulgte liksom etter meg, til Austad sitt kontor, som var på gangen, (eller noe i den duren), litt oppi etasjene der. (Dette var etter, at jeg henvendte meg, i resepsjonen, og spurte om, hvilken tingretts-avdeling, jeg skulle snakke med, om den aktuelle saken).

Austad sa da bare, noe 'vås', (må man vel kalle det), om at min grandonkel Idar Sandersen, hadde 'hjemmelen', for disse fire aktuelle eiendommene, (noe Austad sjekket, på et nettsted ved navn Se eiendom, vel).

Men jeg hadde jo sendt tingretten, kopier av noen dokumenter, fra Hurum-advokat Øvergaard, som jeg fikk sendt, til England, (fra min far), i 2005 eller 2006, hvor det fremgikk, at jeg eide, en så og så stor del, av de aktuelle eiendommene, (og disse papirene, hadde jeg også med meg, til tingretten, denne dagen), så denne 'bablingen', (til Austad), om hjemmelen, var en avsporing, (må jeg si).

Mer om da jeg ringte Drammen tingrett fra England

En gang, som jeg ringte Høisæter, (for å purre), fra England, (hvor jeg bodde, fra 2004 til 2014), så var det sånn, at Høisæther prata, på en slags rar måte, i telefonen, som om hu var, en kineser-dame, (eller noe i den duren), husker jeg.

Det var også sånn, at en gang, som jeg ringte sentralbordet, til Drammen tingrett, (for å bli satt videre, til riktig avdeling/person), så syntes jeg, at tonen, til en kar, som svarte, var litt 'dassete', (eller hva man skal kalle det), må jeg si.

Så disse episodene, kan kanskje ha vært, noe 'gate-teater', (eller noe i den duren), mistenker jeg.

Advokatvakten hos Drammen bibliotek

En gang, i 2016, (var det vel), så fant jeg tilfeldigvis igjen, (på min blogg), en e-post, som Austad, (hos Drammen tingrett), hadde sendt meg, mens jeg bodde, i England, (hvor jeg bodde, fra 2004 til 2014).

I den e-posten, så skrev Austad, at jeg burde dra, til Advokatvakten, hos Drammen bibliotek.

Dette, (at jeg kontaktet Drammen bibliotek), var noen uker/måneder, etter at min grandonkel Idar Sandersen, (som bodde, på Bergstø), var død, og jeg fikk ikke noe skriv, fra noen, i den forbindelse, og derfor, så tenkte jeg vel, at jeg kunne prøve, å besøke, den nevnte advokatvakten.

Advokaten, (en ung mann, med et 'svensk-klingende' etternavn), satt ikke opp, en skriftlig begjæring, for meg, (som Austad hadde foreslått, i sin e-post, noen år tidligere), men han virka mest interessert i, å ta kvelden, (må jeg si, at det virka som).

Så det brevet, som ble resultatet, av dette møtet, ble kanskje ikke, så bra da, (for å si det sånn).

Og at et brev, liksom skal være mer formelt/gyldig, enn en e-post eller en telefonsamtale, det strider vel også, mot det jeg lærte, da jeg hadde faget Rettslære, på Sande videregående, (økonomilinja, på handel og kontor), skoleåret 1987/88, vil jeg si, (selv om ingen hadde hørt, om e-poster, på den tida, men det offentlige sender jo bare sine e-poster, og skriver på de, at de har elektronisk signatur, for eksempel).

Brevet til tingretten

Her kan man se, det brevet, som ble resultatet, av det møtet jeg var på, hos Drammen bibliotek sin advokatvakt, i desember 2016:

(Pek på bildene med musepilen for å forstørre):

Tingrettsbrev 1 Tingrettsbrev 2 Tingrettsbrev 3 Tingrettsbrev 4 Tingrettsbrev 5 Tingrettsbrev 6
Advokatforeningen

Mens jeg bodde, i England, (hvor jeg bodde, fra 2004 til 2014), så var det også sånn, at jeg kontaktet, den nevnte Hurum-advokaten, (Øvergaard), og spurte, om han kunne undersøke, om min fars kusine Marit Olsen, (som nå eier, den største delen, av dette sameiet), var interessert, i å kjøpe meg ut, (siden at jeg var, i en økonomisk vanskelig situasjon, i utlandet).

Men jeg fikk ikke noe svar, fra Hurum-advokaten, om dette.

Så jeg klagde til Advokatforeningen, hvor jeg først fikk medhold, (i en instans), og så ikke fikk medhold, (i en annen instans).

Og selv om jeg har hatt slektsforskning, som hobby, siden min mormor Ingeborg Ribsskog, (som var etter danske adelige og kongelige), døde, (i 2009), så har jeg ikke klart, å finne noe informasjon, noe sted, om denne slektningen min, (Marit Olsen).

Så er det, en 'hund begravet' her liksom, og kan dette være grunnen, til at myndighetene, bare 'kødder'/tuller?

Nordea

Det var også sånn, at Kripos, ikke ville hjelpe meg, med en kriminalsak, som jeg ringte de om, fra Liverpool, i 2005. (Jeg hadde overhørt, i 2003, (på Rimi Bjørndal, hvor jeg jobbet som butikkleder, ved siden av studier), at jeg var forfulgt, av 'mafian').

Og siden at Kripos, ikke ville etterforske, så tenkte jeg, at jeg kunne prøve, å dra over, (med fly), til Norge, og besøke Kripos, på Brynseng, (hvor de vel holder til), og purre.

Så jeg ringte Nordea, (hvor jeg hadde norsk konto), og ble satt over, til deres Tveita-avdeling, (siden at min Nordea-konto, var fra Lindeberg, hvor jeg bodde, ikke så langt unna, mens jeg hadde, et friår, fra NHI, på begynnelsen, av 90-tallet).

Og da, (dette var sommeren/høsten 2006), så var det sånn, at jeg fakset over, (fra England), de papirene, fra han Hurum-advokaten, til Nordea Tveita.

Men Nordea Tveita nektet, å gi meg, noe lån, med sikkerhet, i min del, av dette sameiet.

Og Nordea forklarte heller ikke, grunnen til, at de nektet meg dette.

Onkel Runar

Og nå, (rundt årsskiftet 2016/2017), så har min fars yngste bror Runar Mogan Olsen, (som var/er, tannlege i Ås), begynte å blande seg opp, i dette.

Onkel Runar, (hvis dette ikke, er snakk om, noen som utgir seg, for å være han), har sendt meg, noen 'rare' e-poster, (må man vel kalle dem), med kjempekorte svarfrister, osv.

Og dette er etter, at Runar sin eldste sønn Ove, kalte meg: 'Persona non gratia', på Facebook, (mens jeg bodde, i England).

Og dette skrev visst Ove, på vegne, av min far og hans to brødre Runar og Håkon også.

Så denne kapringen, (må man vel kalle det), av min sak, ser jeg på, som noe slags svindel og bedrag, (som norske myndigheter tillater, at mine slektninger, utfører mot meg).

Og min far frasa seg arv, etter sine grandonkler Gunnar og Otto. Men Idar, (som bodde, sammen med Gunnar og Otto), har visst ikke min far, frasagt seg arv etter, (av en eller annen grunn). Noe som man vel, må si, at virker, litt 'vinglete', (av min far).

Sommeren 2017

Myndighetene lot visst bare min onkel Runar selge sameiet, selv om jeg ikke var med på dette salget, (enda jeg eide bestemte deler av eiendommene i sameiet, noe man kan se i brevet til tingretten ovenfor).

Denne saken begynte jo i 2011, (uten at jeg klarte å få Drammen tingrett til å gjøre jobben sin, og oppløsne sameiet, selv etter mange telefoner, advokatvakt-besøk, tingrett-besøk, brev og e-poster), og jeg ville ikke være byråkratisk liksom, så derfor tok jeg imot en betaling på cirka 190.000 kroner, (sendt fra onkel Runar), i slutten av juli 2017, etter at han hadde solgt sameiet.

Runar hadde byttet ut brøkene til advokaten, (noen brøker som man kan se i brevet til tingretten ovenfor), så jeg fikk cirka 60.000 mindre enn jeg skulle hatt, (basert på salgsprisen, som var kjent, fra avisene osv., etter at min onkel solgte sameiet i to omganger, først en bod til naboen og så resten til noen innflyttere).

Så etter dette, så har jeg prøvd å tinglyse, at jeg fortsatt eier cirka en prosent, av 'hovedbølet', (som min onkel kaller det), altså hovedhuset på Bergstø.

Men Kartverket i Hønefoss har sluttet å svare på mine e-poster, (om tinglysning), og min onkel Runar viser ingen forståelse for det, at han har surra med brøkene, og han har også ilagt meg en slag bot, på cirka 10.000, (som kan minne om noe slags muslimsk 'kalifat-skatt'), som han har trukket fra 'min del'.

Men norske domstoler og myndigheter har sabotert mot meg i alle år, i denne saken, (vil jeg si), og det har de også fortsatt med, når jeg har prøvd å klage på denne 'Molbo-løsningen' til Drammen tingrett og onkel Runar etter at min grandonkel Idar Sandersen døde i 2016.

For etter at min grandonkel Idar Sandersen døde i 2016, så har Drammen tingrett og onkel Runar latt som at Idar Sandersen eide hele sameiet, (og så solgt sameiet), men Idar Sandersen eide bare cirka en tredel/firedel av sameiet, (noe man kan se i brevet fra Hurum-advokaten, som jeg vedla brevet til Drammen tingrett ovenfor).

Så denne saken må nok nå være norgeshistoriens dummeste sak, (eller noe i den duren), hvis jeg skulle tippe, og alt av urett går visst på min bekostning, (for dette har tatt mange år av livet mitt, og disse årene som jeg har prøvd å oppløsne dette sameiet, har også vært år hvor jeg har blitt tulla mye med av myndighetene i Norge, Danmark og England, på mange andre områder og, sånn at jeg nesten har dødd flere ganger, (av matmangel osv.), iløpet av disse årene, med mere).


Publisert: 12. februar 2017

Sist oppdatert: 28. november 2017

Nettstedet er utviklet av Erik Ribsskog

© 2008 - 2022